Landbouwhuisdieren

Landbouwhuisdieren

Bij Het Dierenartsencentrum kunt u terecht voor de beste zorg voor uw landbouwhuisdieren. Ons team rundveedierenartsen staan dag en nacht voor u klaar voor ziekte, maar ook voor bedrijfsbegeleiding. 

Focus op preventie

De focus van ons werk verschuift: van diergeneeskunde naar preventieve diergeneeskunde. In samenwerking met veehouders proberen we de veestapel gezond te krijgen en te houden, en proberen we gezondheidsproblemen te voorkomen. Binnen ons team van rundveedierenartsen wordt voortdurend gewerkt aan verruiming van kennis en wordt er gekeken naar de mogelijkheden om onze service uit te breiden. Zo beschikken wij over een eigen laboratorium voor melk- en mestonderzoek, worden er pens-ph metingen verricht, leverbiopten genomen en huisvestingsproblemen aangepakt. Hierin worden wij ondersteund door organisatie Vetvice, waardoor we ook op het gebied van stallenbouw en stalinrichting de meest recente kennis in huis hebben.

Onze behandelingen voor koeien

Naast onze preventieve behandelingen, verrichten wij natuurlijk ook diergeneeskundige handelingen wanneer een koe ziek is. Onze behandelingen bestaan onder andere uit:

  • Een vaccinatieprogramma
  • Begeleiding bij het kalveren
  • Behandeling van ziektes als Mastitis, BVD, Salmonella en Blauwtong

Eén op één overeenkomst met geborgde rundveedierenarts

Veehouders die vijf of meer runderen houden, zijn verplicht om een overeenkomst te sluiten met een geborgde rundveedierenarts. Deze één-op-één overeenkomst moet door beide partijen (digitaal) ondertekend worden. Ook wordt de overeenkomst geregistreerd op Inforund. Deze overeenkomst blijft geldig tot één van beide partijen hem beëindigd.

Gezondheidsplan/koekompas

Elke melkveehouder dient jaarlijks samen met de geborgde dierenarts een bedrijfsgezondheidsplan/koekompas op te stellen, waar het bedrijfsbehandelplan ook onderdeel van is. Voor het opstellen van een nieuw plan zijn er een aantal gegevens van uw bedrijf nodig. Voorafgaand aan de afspraak met de rundveedierenarts kunt u voor koekompas inloggen op zuivelplatform en het veehouders gedeelte invullen, voor het gezondheidsplan kunt u deze lijst invullen. Het koekompas/bgp dient jaarlijks te worden geupdate en moet (digitaal) ondertekend worden door veearts en veehouder. (Koekompas vindt u op zuivelplatform, bedrijfsgezondheidsplan vindt u op VeeOnline). 

Check of uw bedrijf voldoet aan het KKM-protocol

Krijgt u binnenkort controle? Raadpleeg de checklist, zodat u goed voorbereid bent.

Vetvice

We werken nauw samen met Vetvice, waardoor we ook op het gebied van stallenbouw en - inrichting de beste kennis in huis hebben. 

Vetvice levert praktische en betrouwbare kennis uit de wetenschap en praktijk over rundveehouderij, aan melkveehouders, hun adviseurs en toeleveranciers. Daarbij streven we naar een maximaal welzijn en een maximale gezondheid van dier en mens, bij een economisch rendabele productie van topkwaliteit voedingsmiddelen.

Kernpraktijken

Onze praktijk is aangesloten bij de Vereniging Kernpraktijken Rundvee (KPR). De KPR is een samenwerkingsverband van een groep dierenartsenpraktijken dierenartsenpraktijken op het gebied van rundvee.

De Vereniging Kernpraktijken Rundvee werkt aan een betere diergezondheid en een optimale bedrijfsvoering voor veehouder en dierenarts.

Door met meerdere praktijken samen te werken wordt kennis en expertise gebundeld. Deze kennis en kunde wordt ingezet om samen met de veehouders te werken aan een optimale bedrijfsvoering gericht op diergezondheid en dierenwelzijn.

Altijd op de hoogte

Nieuws over #landbouwhuisdieren

Wij stappen over op een nieuw telefoonsysteem!

Er is momenteel een uitbraak met het blauwtong virus in Nederland. We willen u graag op de hoogte brengen van de beschikbare informatie die er tot nu toe is.

De zomer staat weer voor de deur! Dat betekent niet alleen mooi weer en lange dagen, maar ook een verhoogd risico op uierontstekingen ten gevolge van omgevingskiemen zoals E. Coli.

Bent u op zoek naar een betrouwbare dierenarts? Bij Het Dierenartsencentrum is ieder dier welkom. Met praktijken in Oosterwolde, Noordwolde en Marum zijn we altijd dichtbij!

Uw dier, onze zorg!